Mój kolega z Afryki - informacje

Miłość Chrystusa przynagla nas… (2 Kor 5,14)

„Mój kolega z Afryki” to szkolna akcja charytatywna, która została zapoczątkowana w 2018 r., jako dziękczynienie za 25 lat istnienia Szkoły Podstawowej Nr 74. Celem jej jest niesienie pomocy najuboższym dzieciom w Afryce. Chętne klasy, nauczyciele, rodziny, pracownicy wspierają finansowo konkretne dziecko w Namibii, gdzie Siostry Imienia Jezus prowadzą działalność misyjną. Pieniądze przeznaczane są na zakup przyborów szkolnych, ubrań, butów i jedzenia.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć w zakładce Szkoła -> Mój kolega z Afryki