Edukacja wczesnoszkolna informacje

Pierwszy etap edukacyjny nazywany jest  edukacją wczesnoszkolną
i obejmuje klasy I-III.
Realizowany jest w formie kształcenia zintegrowanego.

 Klasy są koedukacyjne, liczą kilkunastu uczniów.
 Program nauczania jest rozszerzony.
 Przeznaczamy większą liczbę godzin na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, aniżeli w placówkach państwowych.
 Przestrzeń w każdej klasie podzielona jest na część do pracy przy stolikach i część przeznaczoną do gier, zabaw edukacyjnych i odpoczynku.
 Zajęcia edukacyjne wzbogacane są lekcjami muzealnymi i wycieczkami o różnorodnej tematyce.
 Na terenie szkoły organizowane są lekcje profilaktyczne z strażą miejską, policją i strażą pożarną.
 Uczniowie mają zapewnioną opiekę pani pielęgniarki i pedagoga szkolnego.
 Codziennie o godz.11.05 wszyscy uczniowie klas I-III spotykają na apelu, którego celem jest wspólna modlitwa, przekazanie bieżących informacji, a także formacja dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci młodszych.
 Uczniowie noszą mundurki.