Modlitwa

Działalność misyjna ma na celu nie tylko udzielanie pomocy materialnej, ale przede wszystkim niesienie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie do najdalszych zakątków Ziemi, aby każdy mógł poznać dobroć Boga Ojca. Do tego zadania niezbędna jest moc Ducha Świętego, który rozpala umysły i serca misjonarzy do niestrudzonej pracy na rzecz krzewienia wiary. Aby była ona owocna, misjonarze potrzebują naszej nieustannej modlitwy. Dlatego prosimy gorąco o ten nieoceniony dar serca, o modlitwę w intencji Sióstr Imienia Jezus pracujących w Namibii: s. Anny, s. Agnieszki, s. Lucyny, s. Jadwigi, s. Barbary, s. Joanny oraz  s. Moniki, s. Faustiny, s. Bakhity, s. Sophii, s. Jolanty, s. Emmanueli, s. Agreppiny,  ś.p. s. Francis

 

Modlitwa św. Jana XXIII za misjonarzy

Panie Jezu Chryste, spojrzyj prosimy na swoich misjonarzy, kapłanów i braci, siostry i świeckich, którzy wszystko opuścili, aby dawać świadectwo Twemu słowu i Twojej miłości. Bądź obrońcą silnych, ochroną przed potknięciem słabych, ratunkiem przed upadkiem. Podnoś ich na duchu. Słowem i przykładem swoim oświecaj w przeciwnościach i niebezpieczeństwach. Niechaj im Panie towarzyszy sztandar Krzyża Twojego. W uciskach niech ich uczy ducha ofiary, w słabościach daje moc i pociechę, a we wszystkich trudnościach życia apostolskiego – światło i wytrwanie. Uwieńcz ich prace takimi owocami, jakich sami gorąco pragną, nie szukając korzyści, ani dóbr tej ziemi. Niechaj zbawią dusze nieśmiertelne i niewierzących sprowadzą do Ciebie, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Spraw, żeby razem ze stale wzrastającą rzeszą wiernych wysławiali Ciebie, Panie, i składali Ci dzięki, który ich odkupiłeś i chcesz doprowadzić do zbawienia wiecznego. Amen.