Opłaty za szkołę :

Informujemy, że od 01.11.2019 r.
czesne wynosi:

1 dziecko  – 1150 zł
2 dzieci   – 1800
 zł
3 dzieci   – 2300
 zł

Czesne płacimy przez 10 miesięcy (bez wakacji).

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 74

im. Bł. Honorata Koźmińskiego
ul. Smoleńskiego 31
01-698 Warszawa
 
Konto bankowe szkoły:
 
Bank PKO BP 09 1020 1026 0000 1602 0301 7175
 

—————————————

Fundacja „Nauka i Praca” Sióstr Imienia Jezus 01-698 Warszawa, ul. Smoleńskiego 31

KONTO:  PKO BP SA  52 1020 1026 0000 1102 0017 0860