Opłaty za szkołę :

Informujemy,

że od 01 września 2024 r.
czesne wynosi:

 1 dziecko – 1600 

2 dzieci ( zniżka – 20% na drugie dziecko ) 1600 zł+1280zł = 2880 zł,

3 dzieci ( zniżka – 30% na trzecie dziecko)
1600zł+1280zł+1120zł= 4000 zł.

Czesne płacimy przez 10 miesięcy (bez wakacji).

Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 74

im. Bł. Honorata Koźmińskiego

ul. Smoleńskiego 31

01-698 Warszawa 

Konto bankowe szkoły: 

Bank PKO BP 

09 1020 1026 0000 1602 0301 7175 

—————————————

Fundacja „Nauka i Praca” Sióstr Imienia Jezus 

01-698 Warszawa, ul. Smoleńskiego 31

KONTO:  PKO BP SA  52 1020 1026 0000 1102 0017 0860