„Dzieci świata”

1 czerwca 2022 r. w Dzień Dziecka, grupa teatralna uczniów klas I-III, pokazała w przedstawieniu pt. „Dzieci świata” swoim kolegom i koleżankom, problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy na różnych kontynentach. Niejednokrotnie to właśnie misjonarze śpieszą im z pomocą i troszczą się o zapewnienie im podstawowych środków do życia. W to niezwykłe dzieło ewangelizacji włączają się również dzieci poprzez modlitwę i drobne datki, zwłaszcza te, które przynależą do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W tym roku obchodzą one 100 rocznicę nadania im miana „Papieskich”. Idea, która przyświeca Dziełom Misyjnym, jest również żywo obecna w naszej szkole poprzez włączenie się w akcję „Mój kolega z Afryki”. Ufamy, że przedstawienie na nowo rozpaliło wśród widowni zapał do niesienia pomocy misjom i misjonarzom, a przez ich ręce dzieciom z całego świata.