„Biblioteka jest szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego” św. Jan Paweł II

Biblioteka szkolna służy uczniom
i nauczycielom naszej szkoły.
Z księgozbioru mogą korzystać także pracownicy szkoły i rodzice, którym polecamy ciekawe książki.
Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki.
Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu,
przeczytać i zwrócić do biblioteki.
Kto jest najważniejszy w bibliotece?
Bez czyjej obecności – każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?
Czytelnik – to w bibliotece osoba najważniejsza!

Godziny otwarcia:
 
Biblioteka szkolna jest czynna
 codziennie w godz. 9.00 – 17.00

 

 


Od 1 września 2018 r. biblioteka szkolna posiada nowoczesny program biblioteczny MOL NET+
który ułatwia codzienną pracę bibliotekarza i przyspiesza ewidencjonowanie wypożyczeń.

Nasza biblioteka składa się z:
 
• WYPOŻYCZALNI,
Z KTÓREJ MOŻESZ WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI DO DOMU.
W naszej wypożyczalni jest wolny dostęp do półek, tzn. możesz wchodzić między regały biblioteczne i swobodnie wybierać książki. Oprócz lektur i książek przydatnych w nauce szkolnej, posiadamy również zbiory wierszy, bajki i baśnie dla najmłodszych oraz nowości beletrystyczne dla starszych uczniów.
 
• CZYTELNI,
Z KTÓREJ ZBIORÓW KORZYSTAMY NA MIEJSCU.
Zbiory czytelni to:
Księgozbiór podręczny. Znajdziesz tutaj: encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, najważniejsze podstawowe dzieła ze wszystkich dziedzin, albumy, dokumenty życia szkoły oraz czasopisma popularnonaukowe, czasopisma dla dzieci i młodzieżowy.
Czytelnia jest również miejscem gdzie są warunki do cichej pracy, odrabiania prac domowych czy czytania książek!
 
W bibliotece szkolnej znajduje się Multimedialne Centrum Informacyjne,
z którego mogą korzystać zarówno uczniowie jak i nauczyciele.
Komputery służą użytkownikom do:
• pracy z multimedialnymi programami edukacyjnymi znajdującymi się w zbiorach,
• wyszukiwania informacji w internecie niezbędnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
• wykonywania własnych prac typu: referaty, sprawozdania, prezentacje multimedialne,
• tworzenia dokumentów na użytek szkoły,
• poszerzania własnych zainteresowań.
 
Biblioteka szkolna ostrzega: regularne czytanie książek prowadzi do …   samodzielnego myślenia.