Matematyka

Nauka matematyki nie musi być nudna. W naszej szkole wykorzystujemy różne techniki, aby rozwijać u uczniów myślenie logiczne. Gry i zagadki, w których należy skorzystać ze zdobytej wcześniej wiedzy i dołożyć trochę sprytu, są miłą odskocznią od codziennych zadań.

Nie zapominamy także o tym, aby wykorzystywać technologie informacyjne w edukacji. Zwiększają one efektywność i atrakcyjność zajęć lekcyjnych. Multimedialne zadania, e-podręcznik i różne platformy dopełniają realizację treści programowych.

Matematyczne święta:

2 października – Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
9 marca – Dzień Statystyki Polskiej
12 marca – Światowy Dzień Matematyki
14 marca- Dzień liczby Pi

Konkursy przedmiotowe:
Konkurs kuratoryjny
Alfik matematyczny

Olimpiada Olimpus z matematyki – Sesja zimowa
Kangur Matematyczny
Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia

Celem ogólnym projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów, rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. W szczególności pokazywanie związku matematyki z życiem codziennym, dostrzeganie zależności matematycznych w otaczającym świecie, kształtowanie sprawności rachunkowych i rozwijanie wyobraźni. Projekt będzie realizowany w wybranych klasach podczas lekcji matematyki, zajęć dodatkowych oraz obchodów „matematycznych świąt”.

Galeria zdjęć z zajęć :

Obchody Matematycznych Świąt :