Chemia

Szkoła ma dobrze wyposażoną pracownię biologiczno-chemiczną z tablicą multimedialną, dygestorium i zapleczem chemicznym oraz licznymi pomocami naukowymi.
W zależności od ilości chętnych uczniów, prowadzone są zajęcia w ramach kół zainteresowań: koło chemii doświadczalnej, koło przyrodnicze oraz zajęcia przygotowujące do konkursów chemicznych. W szkole przeprowadzane są konkursy chemiczne m.in. ogólnopolski konkurs Olimpus, Galileo, etap wstępny konkursu chemii doświadczalnej, etap szkolny konkursu kuratoryjnego. Co roku uczniowie klas starszych wychodzą na zajęcia laboratoryjne do Centrum Nauki Kopernik, a członkowie koła chemicznego przygotowują pokazy dla klas młodszych.