Plany lekcji

2020/2021 sem I Klasy 1 – 3 

2020/2021 sem I Klasy 4 – 8 

2020/2021 sem I nauka zdalna 4  – 8

2020/2021 sem I nauka zdalna 1  – 3