Las Bielański

Kolejna wycieczka uczniów klas pierwszych odbyła się do Lasu Bielańskiego 27 maja. W tym urokliwym miejscu dzieci mogły podziwiać piękno otaczającej przyrody. Udało się także zaobserwować kilka gatunków ptaków, m. in. dzięcioła czarnego. Podczas wyprawy pierwszaki dotarły do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie chwilę się pomodliły. Zobaczyły tam również domki pokamedulskie. Wiele radości w tym dniu dzieciom sprawiła także zabawa na karuzeli znajdująca się na terenie przykościelnym.