Wychowanie fizyczne

Regulamin i procedury bezpieczeństwa

 zajęć wychowania fizycznego

oraz innych zajęć sportowych organizowanych na terenie

Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 w Warszawie

 

I. Nauczanie stacjonarne

1. W zajęciach uczestniczą wyłącznie zdrowi uczniowie.

2. Podczas zajęć na hali obowiązuje określony strój sportowy: biała koszulka, ciemne spodenki lub legginsy, obuwie sportowe na jasnej podeszwie (nie dopuszczalne jest ćwiczenie w kapciach, sandałach i baletkach).

3. Uczeń powinien posiadać także strój odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych, gdyż w miarę możliwości zajęcia prowadzone będą na świeżym powietrzu (obowiązuje zmienne obuwie sportowe)

4. Uczniowie wchodzą (nie wbiegają) na łącznik i do szatni po dzwonku na lekcję. W szatni zachowujemy ciszę i spokój, a po zmianie stroju bezzwłocznie udajemy się na miejsce zbiórki gdzie czeka nauczyciel. Strój pozostawiony w szatni pownien być odwieszony na wieszak lub złożony na półce. Zabrania się przekładania cudzych rzeczy pozostawionych w szatni.

5. Przed zajęciami i po ich zakończeniu uczniowie myją dłonie wodą z mydłem, zachowując ład i porządek w łazienkach i szatniach.

6. Zabronione jest przebywanie osób postronnych na terenie łącznika, szatni
i  hali sportowej.

7. Każdy uczeń powinien mieć ze sobą podpisaną butelkę z wodą lub bidon.

8. Podczas zajęć z wychowania fizycznego, w przypadku braku możliwości zachowania odpowiedniego dystansu społecznego, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.

9. Przybory i przyrządy wykorzystywane podczas zajęć będą systematycznie dezynfekowane na koniec dnia.

10. Przebywanie na sali gimnastycznej jest możliwe tylko i wyłącznie pod opieką i zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

11. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.

12. Sprzęt sportowy jest dobrem szkoły i wykorzystujemy go zgodnie z przeznaczeniem. Każde zauważone zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu należy niezwłocznie zgłosić  nauczycielowi prowadzącemu.

13. Każdy wypadek, niedyspozycję bądź złe samopoczucie, uczniowie natychmiast zgłaszają prowadzącemu zajęcia.

14. Wszystkich uczniów obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz plucia, żucia gumy, spożywania posiłków i używania przemocy fizycznej i słownej. Niedopuszczalne jest opuszczenie hali bez wiedzy i zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

15. Niećwiczący podczas lekcji wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu ćwiczeń, obserwując przebieg zajęć.

16. Na zajęcia uczniowie przychodzą ze związanymi włosami, obciętymi paznokciami, bez biżuterii i innych elementów mogących stanowić ryzyko okaleczenia siebie bądź innych (łańcuszki, kolczyki, bransoletki  należy zdjąć
i odłożyć do plecaka).

17. Na lekcji obowiązuje pełna dyscyplina; uczniowie wykonują ćwiczenia pod ścisłą kontrolą nauczyciela i tylko na jego polecenia/sygnał.  Niedopuszczalne jest wykonywanie ćwiczeń i korzystanie z przyborów niezgodnie z przewidzianym tokiem zajęć i bez zgody prowadzącego. Obowiązuje zakaz wspinania się, wieszania i huśtania na bramkach, koszach i słupkach.

18. Podczas zawodów i  imprez sportowych, widzowie przebywają na hali wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Opracowanie:

mgr Ewa Szyszko

 

Galeria: