Co należy zrobić, aby dołączyć do akcji?

Aby dołączyć do dzieła pomocy najuboższym dzieciom w Namibii, wystarczy wypełnić deklarację adopcyjną. W niej określa się wysokość (min. 600 zł na rok) i częstotliwość wpłat oraz okres udzielanego wsparcia. Koordynator misyjny wybiera jedno potrzebujące dziecko w Afryce, wysyła o nim informację oraz zdjęcie.  Istnieje możliwość utrzymywania z dzieckiem kontaktu poprzez koordynatora w Namibii. Można wysyłać do podopiecznego i otrzymywać od niego listy i zdjęcia.

Szczegółowe pytania można kierować do:

– koordynatorów szkolnych na adres mailowy: misje.spn74@gmail.com

– koordynatora misyjnego w Namibii na adres mailowy: misjeadop.km@gmail.com

 

Osoby, które chciałby pomagać w działalności misyjnej Sióstr Imienia Jezus w Namibii, mogą także złożyć dowolną ofiarę wpłacając na konto misyjne:

Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus

nr konta: 05 1020 1026 0000 1702 0374 9645

 

Dziękujemy za każde duchowe i materialne wsparcie!