Wizyta w Ośrodku dla Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach