Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szanowni Państwo! Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że biblioteka szkolna po raz drugi otrzymała dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej opcjonalnej formy spędzania wolnego czasu, uczestnictwo w imprezach czytelniczo-kulturalnych czy współpraca z innymi bibliotekami. 

Otrzymane środki finansowe w wysokości 15 000 zł, zostały przeznaczone m.in. na:

·      wyposażenie biblioteki – zakup stolików, siedzisk i komputera, 

·      księgozbiór biblioteki wzbogacił się o ponad 425 woluminów – zakupiono nowości czytelnicze, lektury i audiobooki. 

 

W ramach realizacji programu, który rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2021/2022 i kontynuowaliśmy w bieżącym roku szkolnym 2022/2023, cała  społeczność  szkolna  zaangażowała się  w  realizację różnych projektów m.in.:

·      Nawiązaliśmy współpracę z Biblioteką Publiczną im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w ramach której przeprowadziliśmy konsultacje co do zakupu książek, oraz odbyło się kilka zajęć czytelniczych w których brali udział nasi uczniowie.

·      Zorganizowana została w bibliotece szkolnej wystawa „Warto przeczytać” poświęcona nowościom zakupionym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

·      Prowadzono lekcje biblioteczne, na których promowano zakupioną literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej. 

·      W toku realizacji  NPRCZ 2.0, poszczególne  klasy  realizowały   szeroki wachlarz  projektów  promujących  książki  i  czytelnictwo. 

·      Biblioteka szkolna zorganizowała konkursy czytelnicze, kiermasz taniej książki oraz przeprowadziła akcje promujące czytelnictwo, tj. „Przerwa na czytanie” oraz akcję „Głośnego czytania”. 

·      Bardzo  miłym   i niezapomnianym  wydarzeniem było spotkanie  autorskie  z  panią Justyną Bedanarek – autorką lektur w klasach 1-3.

Realizacja  zadań wynikających  z  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa 2.0, zaowocowała zwiększeniem  się  ilości  wypożyczonych  książek. Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i szkole.   

Dziękujemy  tym wszystkim,  którzy dostrzegli  sens podjętych  działań i włączyli  się  w  ich realizację.  Mamy nadzieję że udało nam się  przekonać uczniów, że książka uczy, bawi i wychowuje!

Oto wybrane książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Przerwa na czytanie

Uczniowie chętnie włączyli się w akcję „Przerwa na czytanie”.

Lekcje biblioteczne

W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,  odbyło się kilka zajęć czytelniczych w których brali udział nasi uczniowie. Tematyka zajęć była bardzo różnorodna, m.in. zajęcia poświęcone były patronom roku.

„Biblioteka poleca: Sposób na nudę – tworzymy komiks”

W czasie zajęć bibliotecznych uczniowie klasy 3a, czytali wybrane komiksy oraz tworzyli własne.

Czytać, – ale po co?

Uczniowie klasy 2b wraz z wychowawcą wykorzystując metodę burzy mózgów, zastanawiali się, jakie są korzyści z czytania książek. Wszystkie pomysły uczniów zostały umieszczone na plakacie w formie drzewa. Zachęcamy do czytania!

Zakładki do książek

Uczniowie klasy 5a i 6a wraz z wychowawcami w ramach zajęć promujących czytelnictwo wykonali zakładki do książek.

Spotkanie z pisarką – Panią Justyną Bednarek

Dnia 11 kwietnia 2022,  klasy I-III spotkały się z pisarką p.Justyną Bednarek. W czasie spotkania autorka zaprezentowała swoje książki, oraz czytała fragmenty niektórych z nich. Prezentowała również rekwizyty, które wykorzystała do pisania niektórych książek. Podczas spotkania, pisarka podkreślała, że nigdy nie jest za późno, aby realizować swoje marzenia oraz zachęcała, abym jak najwięcej czytać – bo książka uczy, bawi i wychowuje!

Kiermasz taniej książki

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”
Maria Dąbrowska

W ramach promocji czytelnictwa w szkole odbyły się trzy kiermasze taniej książki (w Święto Szkoły, w czasie konkursu „Aktywna Parafia” KAI, oraz w czasie Festynu), zorganizowane przez bibliotekę szkolną. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz parafian z różnych parafii z Polski. Zarówno ci młodsi jak i starsi mogli tutaj znaleźć coś dla siebie. Można było zakupić książki po bardzo atrakcyjnych cenach. Kiermasz miał na celu przede wszystkim popularyzację czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych. Książki nie tylko uczą, ale i bawią.

Akcja „Głośnego czytania”

Uczniowie z różnych klas w ramach zajęć czytelniczych, czytali wybrane fragmenty swoich ulubionych książek i zachęcali innych do ich przeczytania.