Świetlica szkolna

Świetlica uczniów I – IV

jest czynna przed lekcjami 7.30 – 8.10

i po zakończeniu lekcji 13.00 – 17.00