Majowe wycieczki klas pierwszych

Podczas trwających egzaminów ósmoklasisty, uczniowie klas pierwszych udali się w kilka interesujących miejsc w Warszawie. Pierwszym z nich było Muzeum Niepodległości i lekcja pt. „Patriotyczny zwierzyniec”. Dowiedzieli się tam sporo ciekawostek związanych z ulubionymi zwierzętami ojców niepodległości. Przespacerowali się także po Starym Mieście i odwiedzili Ogrody Królewskie. Następnego dnia wybrali się do Stacji Muzeum, aby poznać historię kolei, podziwiać zabytkowe lokomotywy, parowozy, wagony oraz niezwykłą wystawę modeli pociągów.  Trzeciego dnia pojechali do Świątyni Opatrzności Bożej, by pomodlić się w tym wyjątkowym miejscu, które stanowi wotum wdzięczności za opiekę Bożą nad naszym krajem. Obejrzeli tam także Ruchomy Teatr XXI wieku dla Dzieci, przedstawiający najważniejsze wydarzenia z historii Polski.