Edukacja wczesnoszkolna Zajęcia dodatkowe

W ramach świetlicy szkolnej dzieci mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych:

 
• To wydarzyło się naprawdę! – zajęcia historyczne
• W krainie baśni i legend
• Kodowanie na dywanie
• Matematyczne
• Misyjne
• Językowe:
 j. angielski
 j. niemiecki
• Sportowe:
 minikoszykówka
 minisiatkówka
 tenis stołowy
 gry zespołowe
 gry i zabawy z elementami korektywy
• Artystyczne:
 teatralne
 recytatorskie
 baletowo-taneczne
 gry na gitarze
 gry na pianinie
 plastyczne
Dodatkowo można zapisać dziecko na:
• piłkę nożną
• szachy
• judo

 To wydarzyło się naprawdę!

W tym roku szkolnym cofamy się do czasów, gdy w lasach ówczesnej Polski można było spotkać niedźwiedzie i handlarzy niewolników (to drugie było zdecydowanie bardziej niebezpieczne) a wypicie wody z rzeki groziło śmiercią. Jedzono głównie rośliny, domy i łyżki robiono z drewna. No i nie chodzono do szkoły, bo nikt jej jeszcze nie wymyślił.
Dawno, dawno temu, czyli życie codzienne w państwie księcia Mieszka i króla Bolesława.

 W krainie baśni i legend

„Baśnie są bardziej niż prawdziwe, nie dlatego iż mówią nam, że istnieją smoki, ale że uświadamiają, iż smoki można pokonać.”  G.K. Chesterton
 
Na kółku baśniowym poznajemy baśnie i legendy z różnych krajów i kontynentów. Forma jest tradycyjna, bo baśń nie wymaga nowoczesnej oprawy – nauczyciel czyta, a dzieci słuchają robiąc w tym czasie to, na co mają ochotę: rysują, malują, lepią, po prostu siedzą, albo leżą… Całkiem dobry sposób na spędzenie piątkowego wczesnego popołudnia.

 Kodowanie na dywanie

Zajęcia dodatkowe ,,Kodowanie na dywanie” prowadzone są w oparciu o program Uczymy Dzieci Programować. Są to aktywne zajęcia z wykorzystaniem maty do kodowania oraz tablicy interaktywnej. Celem jest kształtowanie miękkich kompetencji uczniów: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów oraz kreatywności. Dzięki pracy w zespołach, dzieci kształtują umiejętność współpracy, szukania kompromisów i optymalnych rozwiązań.

 Zajęcia matematyczne

Na zajęciach matematycznych uczniowie analizują i rozwiązują zadania matematyczne o podwyższonym stopniu trudności oraz zadania konkursowe (Olimpusek, Konkurs Logicznego Myślenia). Ponadto myślą nad zagadkami matematycznymi, rozwiązują diagramy SUDOKU oraz poszerzają wiedzę i umiejętności poprzez gry logiczne i strategiczne oraz pracę z tablicą multimedialną.

 Kółko misyjne

Celem zajęć misyjnych jest poznanie krajów misyjnych i uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych. Wspólne modlimy się z dziećmi w intencji misji i misjonarzy. Bo chociaż dzisiaj jeszcze nie jedziemy do Afryki, by mówić o Jezusie, to możemy pomóc tym, którzy to robią; w ten sposób także my stajemy się misjonarzami. Tworzymy i wprowadzamy w czyn nasze małe projekty, dzięki którym możemy wesprzeć naszych przyjaciół z krajów misyjnych.

 Zajęcia z języka angielskiego dla klas I-III

Zajęcia dodatkowe odbywają się po lekcjach dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem angielskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość języka w jego różnych aspektach.

Założeniem programu jest wzbogacenie wiedzy oraz wspieranie indywidualnej i grupowej aktywności uczniów.

Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem gier edukacyjnych, programów interaktywnych, co daje uczniom okazję do samodzielnych poszukiwań informacji. Kolejnym elementem programu jest blok poszerzania i utrwalania słownictwa, struktur gramatycznych w ramach, których uczniowie przygotowują się do konkursu z języka angielskiego.

  Zajęcia z języka niemieckiego „Ucz się i baw!”

Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego to połączenie miłego z pożytecznym. Podczas zajęć uczniowie poznają podstawowe zwroty niezbędne do wchodzenia w interakcje międzyosobowe w języku niemieckim, jak również mają okazję do spotkań z kulturą krajów niemieckojęzycznych.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są narzędzia multimedialne, a także zabawy ruchowe, np. z elementami zdrowego współzawodnictwa, czy wspomagające integrację grupy. Już samo bycie razem otwiera możliwość zastosowania nowo poznanych wyrażeń w przygotowywanych przez uczniów scenkach. Wszystko to po to, aby w atrakcyjny sposób kształcić umiejętności językowe, jednocześnie pamiętając o potrzebie i zamiłowaniu do ruchu i zabawy u młodych odbiorców, którzy przychodzą na zajęcia dodatkowe, będąc już po kilku godzinach wytężonej pracy umysłowej.

                    Zajęcia teatralne

Mali miłośnicy teatru już nie muszą siedzieć na widowni i podziwiać aktorów grających na scenie. Tym razem sami mogą zasmakować przygody z teatrem uczestnicząc w zajęciach teatralnych. Tu gra aktorska jest zabawą. Przy okazji dzieci poznają czym jest praca ze scenariuszem, dobór strojów i muzyki, tworzenie scenografii. Uczymy się także współpracy między sobą, akceptowania siebie i innych. I to, co najbardziej motywuje nas do pracy – sprawianie innym radości naszymi występami. Zapraszamy!

 Kółko recytatorskie

Zajęcia są prowadzone w trzech grupach wiekowych. Grupa najmłodsza (kl. I-III) spotyka się raz w tygodniu. Celem tych zajęć jest zachęcenie dzieci do czytania i uczenia się na pamięć poezji. Teksty są dostosowane do poziomu grupy.

 Zajęcia baletowo-taneczne

Kółko obejmuje 3 grupy wiekowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczki kółka poznają podstawy baletu klasycznego, co stanowi bazę do układów tanecznych. Dzieci również biorą udział w zaznajomieniu się z charakterem różnych tańców. Grupy najmłodsze ćwiczą kroki wszystkich tańców narodowych (polonez, krakowiak, kujawiak, mazur). Podsumowanie całorocznej pracy jest prezentowane podczas Festynu Rodzinnego w czerwcu.

 Raz dwa trzy artystą jesteś Ty! – zajęcia plastyczne

Eksperymenty artystyczne łączące historię sztuki z pracą kreatywną zgodną z poruszanym tematem na zajęciach. Zapoznajemy się z wybitnymi postaciami, poznajemy ich ciekawostki oraz tajniki pracy. Rozmawiamy o malarstwie, rzeźbie, grafice, architekturze i wzornictwie. Czasami zbliżamy się to oryginału, a czasami się nim inspirujemy.