Informacje - Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74

Przejdź do treści

Menu główne:

Przedmioty > Historia

Historia - Informacje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 74 i Gimnazjum nr 13
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ALBUS 2014.

Laureatka – konkursu Albus: Klara Gesche kl.5
Wyróżnienia – konkursu Albus: Franciszek Załuska kl. 4b


Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 i Gimnazjum nr 13 wzięli  udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym – „Galileo 2014” (test wiedzy), oraz w VI Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio 2014” – w kategorii praca plastyczna i praca fotograficzna

Laureatka – konkursu Galileo:  Anna Kodym   kl. 4b
Wyróżnienia – konkursu Galileo: Mikołaj Bartkowski  kl. 4b, Jan Gągała  kl. 4b, Jan Rozwałka  kl. 4a

Olga Rogala   kl.5 – zajęła I miejsce w szkole w VI Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym KLIO – kategoria: praca plastyczna
Stanisław Woźniak   kl.5 - zajął I miejsce w szkole w VI Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym KLIO – kategoria: praca fotograficzna


Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 (24 uczniów) wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z historii  - PIONIER 2013, organizowanej przez Instytut Rozwoju Oświaty.
Trzech uczniów otrzymało wyróżnienie:
- Franciszek Załuska     kl. 4b
- Anna Kodym       kl. 4b
- Mikołaj Bartkowski    kl. 4b


Uczniowie  Gimnazjum nr 13 im. Sługi Bożej Marii Witkowskiej  (11 uczniów)  wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes HISTORIA – PLUS, (XII edycji – październik 2013 r.) organizowanej przez Oxford Educational – Świat bez granic.  Uczeń kl.  I G – Jan Królikowski został laureatem tegoż konkursu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 (17 uczniów) wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes HISTORIA – PLUS, (XII edycji – październik 2013 r.) organizowanej przez Oxford Educational – Świat bez granic.

Laureaci tego konkursu to:
- Kacper Domagała   kl. 6b
- Klara Gesche   kl.5
- Anna Kodym   kl. 4b
- Franciszek Załuska  kl. 4b
- Mikołaj Bartkowski   kl. 4b
- Anna Gałązka   kl. 4b

Dwudziestu pięciu uczniów  Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego
wzięło udział w  V Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio2013”  w dwóch kategoriach:  praca plastyczna i  praca fotograficzna.
Dwóch uczniów zostało laureatami tegoż konkursu, a są to:
Jan Szeptycki kl. 5a – kategoria: praca fotograficzna
Agnieszka Woźniak kl. 4 – kategoria: praca plastyczna


Dwudziestu jeden uczniów Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego wzięło udział  w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym GALILEO 2013 – przygotowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.

Dwóch uczniów zostało laureatami tegoż konkursu, a są to:
Wiktoria Kuczyńska kl. 5a i Jan Krakowiak kl. 4
Trzech uczniów otrzymało wyróżnienie w tym konkursie, a są to:
Maria Siemek kl. 4, Kacper Cierlik kl. 5a, Mateusz Król kl.5b


Dwunastu uczniów  Gimnazjum nr 13 im. Sługi Bożej Marii Witkowskiej wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym GALILEO 2013 – przygotowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Uczeń klasy III G – Michał Majtyka otrzymał tytuł laureata tegoż konkursu.


Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 i Gimnazjum nr 13 (razem 33 uczniów)
wzięło udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes HISTORIA – PLUS, organizowanej przez Oxford Educational – Świat bez granic.
Szkoła za udział w konkursie otrzymała w prezencie 22 tomową  „Wielką Encyklopedię Oxford”.
Laureaci tego konkursu to:
- Kacper Domagała kl. 5b
- Filip Majtyka kl. 6b
- Mateusz Król kl. 5b
- Maja Okruszko kl. 5a
- Jan Szeptycki kl. 5a
- Wiktoria Gawrońska kl. 6a
- Maria Żmijewska kl. 5a
- Julia Szeptycka kl. 5b


Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 i Gimnazjum nr 13
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” w  kategorii: test wiedzy.
Czterech uczniów otrzymało wyróżnienie w tym konkursie, a są to:
- Andrzej Wrona kl. 6a
- Zbigniew Stachowski kl. 6a
- Franciszek Jakubiak kl. 6b
- Piotr Domański kl. I G

Pozostali uczestnicy to:  
Zofia Bejm kl. 6a, Weronika Wilczek kl. 6a, Szymon Afrykański kl. 6a, Michał Juzwa kl. I G

-------------------------------------------------------------------------------------------


Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny „Klio 2013”  >>> Czytaj więcej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 i Gimnazjum nr 13 wzięli udział w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Historii – „Olimpus – sesja jesienna 2012”.
Uczestnicy to:
Maria Żmijewska kl. 5a, Franciszek Jakubiak kl. 6b, Andrzej Wrona kl. 6a, Juliusz Kliniewski kl. 6a,  Zofia Bejm kl. 6a, Mateusz Hagemajer kl. 5b, Michał Juzwa kl. I G

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego
wzięli udział w  Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Klio2012” – POLSKIE SYMBOLE NARODOWE w trzech kategoriach: test wiedzy, praca plastyczna oraz praca fotograficzna
Trzech uczniów otrzymało wyróżnienie w tym konkursie, a są to:
1) Jan Szeptycki – uczeń kl. 5a otrzymał wyróżnienie oraz zajął pierwsze miejsce w Szkole Podstawowej nr 74 w kategorii – praca fotograficzna,
2) Wiktoria Gawrońska – uczennica kl. 6a otrzymała wyróżnienie oraz zajęła pierwsze miejsce w Szkole Podstawowej nr 74 w kategorii  - test wiedzy          
3) Hanna Targońska -  uczennica kl. 5b otrzymała wyróżnienie oraz zajęła pierwsze miejsce w Szkole Podstawowej nr 74 w kategorii  - praca plastyczna
Pozostali uczestnicy to:
-  Zofia Bejm kl. 6a                                             
- Franciszek Jakubiak kl. 6b                             
- Michał Byśkieniewicz kl. 6b
- Maria Żmijewska kl. 5a
- Andrzej Wrona kl. 6a
- Marcelina Wardęcka kl. 5b
-  Andrzej Szałkowski kl. 5b
- Mateusz Hagemajer kl. 5b
- Julia Szeptycka kl. 5b
-  Kacper Cierlik kl. 5a
-  Izabela Rokicka kl. 6a
-  Helena Tesla kl. 6a

-------------------------------------------------------------------------------------------


Ogólnopolski Konkurs Historyczny – Galileo 2013 -- > Czytaj więcej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Królowie" - dnia 5 grudnia 2012 r., klasy Va i Vb -  pod kierunkiem p. Agaty Wojnarowskiej zaprezentowały przedstawienie historyczne pt.:"Królowie" dla rodziców, dziadków, kolegów i koleżanek oraz dla Dyrekcji Szkoły. Uczniowie przybliżyli historię królów z rodu Piastów oraz zaprezentowali taniec średniowiecznyprzygotowany pod kierunkiem p. K. Krasowskiego. >>> Foto galeria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzeum Powstania Warszawskiego klasa Va 28 listopada uczestniczyław zajęciach pt.: „Barwa i broń” lekcja o uzbrojeniu i umundurowaniu powstańczym.

    Lekcja poświęcona była uzbrojeniu Powstańców. Uczniowie poznali ważniejsze rodzaje powstańczej broni i umundurowania. Dowiedzieli się, w jaki sposób Powstańcy je zdobywali. Szczególny nacisk położony był na powstańcze wozy pancerne. Na początku zajęć instruktor prowadził  rozmowę nauczającą, przechodzącą w pogadankę, a następnie uczniowie mogli zobaczyć i podziwiać eksponaty broni i umundurowania powstańczego
>>> Foto galeria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W Domu Spotkań z Historią - klasy Va i Vb - 16 listopada
uczestniczyły w warsztatach plastyczno-historycznych pt.: "Symbole Warszawy".  W czasie zajęć uczniowie poznali piktogramy dawnej i współczesnej Warszawy. Również uczniowie uświadomili sobie, że są otoczeni mnóstwem symboli, których większości nie rozumieli bądź źle je odczytywali. >>> Foto galeria

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informuję wszystkich uczniów, którzy zgłosili się do Konkursu Historycznego - Pamięć nieustająca - który jest skierowany jest do gimnazjalistów - o szczegółowe zapoznanie się z tematyką i zasadami tego konkursu.
Szczegółowe informacje są również zamieszczone na gazetce historycznej w szkole, oraz można je uzyskać od pani Agaty Wojnarowskiej.  Informacje ogólne >>> pobierz
Proszę pamiętać!!!
Prace oddajemy do 26 lutego 2013 r.!!!!, oraz Nie ogranicza się objętości napisanej wypowiedzi!!!!!!


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KLIO 2012”- „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”  -- > czytaj więcej

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna
Olimpus. --> czytaj więcej

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg".  --> czytaj więcej

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dnia 15 października 2012 r. , uczniowie klasy Va i Vb rozpoczęli cykl zajęć w Szkolnej Akademii Filmowej SZAFA, gdzie będą poznawać historię kina od czasów niemych po współczesne. Poznają rodzaje, style, kierunki i tendencje filmowe. W trakcie zajęć uczniowie będą poznawać kultowe filmy XX wieku. Filmy, które pomagają zrozumieć siebie i świat, a także przyswoić wiedzę wymaganą w szkole. Każde spotkanie poprzedzone jest prelekcją lub prezentacją multimedialną.
Pierwsze spotkanie pt. „ZANIM POWSTAŁO KINO, CZYLI PREHISTORIA FILMU” -  poświęcone było szalonemu wiekowi XIX – wiek fotografii, zabawek optycznych i kinematografu. Multimedialna prelekcja ukazująca drogę od wynalezienia fotografii i do ruchomego obrazu. Następnie był pokaz niemych filmów fabularnych z muzyką wykonywaną na żywo przez tapera, oraz prezentacja rekwizytów: latarni magicznej, projektora filmowego z początku XX wieku i zootropu.
Wyświetlone zostały nieme filmy:
Policja, reż. Buster Keaton, Edward F. Cline, USA 1922,
Tydzień, reż. Buster Keaton, Edward F. Cline, USA 1920,
Pieskie życie, reż. Charles Chaplin, USA 1918,


Dnia 24 września 2012 - klasy Va i Vb uczestniczyły w lekcji muzealnej:

"Poznaj Pałac" w Łazienkach - prowadzonej metodą warsztatową, gdzie uczniowie uczyli się rozpoznawać porządki architektoniczne, poznawali reguły stylu klasycystycznego, odkrywali znaczenie symboli w ikonografii pałacowej oraz poznali kompleksową historię letniej rezydencji Stanisława Augusta.
Pałac na Wyspie, letnia rezydencja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta, należy do najwybitniejszych realizacji stylu stanisławowskiego.
Początki budowli sięgają XVII wieku, kiedy właścicielem terenów Ujazdowa był marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski. Na jego polecenie w latach 1683-1689 architekt Tylman van Gameren wybudował pawilon ogrodowy  Łaźnię, znaną również jako Hippokrene (od nazwy źródła z mitologii greckiej, które wypłynęło spod kopyt Pegaza na Helikonie i było miejscem gromadzącym Muzy oraz inspirującym poetów).

Ujazdów wraz ze znajdującym się na wzgórzu zamkiem i dwoma pawilonami, malowniczo położonymi wśród drzew rosnących na obszarze zwierzyńca, zainteresował w 1764 roku Stanisława Antoniego Poniatowskiego. Przyszły król, tuż przed elekcją, zakupił te tereny na swoją siedzibę.

Stanisław August za sprawą architektów Dominika Merliniego i Jana Chrystiana Kamsetzera przekształcał Łaźnię w pałac, realizując wizję letniej rezydencji w typie willi-muzeum. Stała się ona miejscem eksponowania królewskiej kolekcji rzeźby oraz malarstwa XVII- i XVIII-wiecznego.


Projekt  gimnazjalny z Wiedzy o społeczeństwie na temat: „Wybrane subkultury w Polsce”.
Trzy uczennice z kl. III G – Olga Perkowska, Agnieszka Halama i Aleksandra Stelmach zrealizowały projekt gimnazjalny na temat: „Wybrane subkultury w Polsce”.
Celem projektu był m.in.:
- zapoznanie i poszerzenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej o wybranych subkulturach takich jak: Hipisi, Dresiarze, Graficiarze, Emo, Hip-Hop’owcy, Skinhed’zi,
- uświadomienie młodzieży jak niebezpieczne mogą być niektóre subkultury
- przedstawienie wyników ankiet, które zostały przeprowadzone wśród młodzieży Gimnazjum nr 13 na temat subkultur
Uczennice korzystając z literatury poświęconej subkulturom, internetu i ankiet w formie prezentacji multimedialnej – przedstawiły historię każdej prezentowanej subkultury, która zawierała: początki danej subkultury, w jaki sposób i kiedy dana subkultura pojawiał się w Polsce, jaki jest światopogląd danej subkultury, co ją wyróżnia, jaki ma styl, jakiej muzyki słuchają członkowie danej subkultury, jakie ma dobre i złe strony dana subkultura. W prezentacji zostały wykorzystane również filmiki, muzyka i zdjęcia odnoszące się do poszczególnych subkultur. Na koniec przedstawiono wyniki ankiet, które zawierały pytania m.in.: co młodzież wie na temat subkultur, jakie znają subkultury, czy wiedzą jakie zagrożenia mogą nieść poszczególne subkultury a jakie są jej zalety.
Projekt został bardzo pozytywnie odebrany przez młodzież i cieszył się dużym zainteresowanie wśród młodszych kolegów i koleżanek z klas szóstych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego
wzięli udział w IV Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym „Klio2012” w trzech kategoriach:
test z mitologii
praca plastyczna: ilustracja wybranego mitu/postaci mitologicznej
praca fotograficzna: sfotografowanie obiektu historycznego (np. zamku, pałacu, dworku szlacheckiego, kościoła,)
Trzech uczniów zostało laureatami tejże olimpiady, a są to:

1) Maja Okruszko – uczennica kl. IVa została laureatką  w konkursie oraz zajęła pierwsze miejsce w Szkole Podstawowej nr 74 w kategorii – praca fotograficzna,
2) Filip Kowalik – uczeń kl. Vb został laureatem w konkursie oraz zajęła pierwsze miejsce w Szkole Podstawowej nr 74 w kategorii  - test,          
3) Izabela Rokicka uczennica kl. Va została laureatką  w konkursie oraz zajęła pierwsze miejsce w Szkole Podstawowej nr 74 w kategorii  - praca plastyczna

Pozostali uczestnicy to:
- Aleksandra Marchewka kl. Va
- Zofia Bejm kl. Va
- Franciszek Jakubiak kl. Vb
- Michał Juzwa kl. VI b
- Piotr Domański kl. VI b
- Michał Byśkieniewicz kl. Vb
- Zbigniew Stachowski kl. Va
- Aleksandra Bartczuk kl. Va
- Juliusz Kliniewski kl. Va
- Wiktoria Gawrońska kl. Va
- Maria Żmijewska kl. Iva
- Andrzej Wrona kl. Va

Uczniowie Gimnazjum nr 13 im. Sługi Bożej Marii Witkowskiej wzięli udział w IX edycji: Olimpiada Wiedzy Historia-Oxford Plus, organizowane przez Oxford Educational – Świat bez granic. Z klasy I G wzięło udział 5 uczniów, którzy rozwiązali test z zakresu materiału: od prehistorii do starożytnej Grecji i Rzymu. Z klasy II G wzięło 4 uczniów, którzy rozwiązali test z zakresu materiału: od wczesnego średniowiecza po barok w Europie i Polsce.

Trzech uczniów zostało laureatami tejże olimpiady, a są to:  
Anna Torbus kl. I G, Jan Podczaski kl. I G oraz Mateusz Nowakowski kl. I G

Pozostali uczestnicy to:
- Piotr Majtyka kl. I G,
- Adam Leszczyński kl. II G,
- Gustaw Aussenberg kl. I G,
- Michał Majtyka kl. II G,
- Paweł Rajkiewicz kl. II G,
- Maksymilian Kaczmarek kl. II G

Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego wzięli udział w IX edycji: Olimpiada Wiedzy Historia-Oxford Plus, organizowane przez Oxford Educational – Świat bez granic. Z kl. Va i kl. Vb -  wzięło udział łącznie 10 uczniów, którzy rozwiązali test z zakresu materiału: życie ludzi w czasach najdawniejszych po narodziny wielkich religii świata z kl. VI b – wzięło udział 2 uczniów, którzy rozwiązali test z zakresu materiału: od odkryć geograficznych po wielkie zmiany cywilizacyjne XIX wieku

Trzech uczniów zostało laureatami tejże olimpiady, a są to:
Wiktoria Gawrońska kl. Va, Weronika Figura kl. Vb oraz  Andrzej Wrona kl. Va

Pozostali uczestnicy to:
- Szymon Afrykański kl. Va
- Izabela Rokicka kl. Va
- Barbara Tomkiel kl. Vb
- Małgorzata Dąbrowska kl. Va
- Aleksandra Marchewka kl. Va
- Zofia Bejm kl. Va
- Franciszek Jakubiak kl. Vb
- Michał Juzwa kl. VI b
- Piotr Domański kl. VI b

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uczniowie Szkoły Podstawowej Niepublicznej nr 74 i Gimnazjum nr 13 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” w dwóch kategoriach:
- test z zakresu historii Polski
- prace indywidualne (album): historia mojego regionu

Kacper Rynio – uczeń kl. VI b – otrzymał wyróżnienie w konkursie oraz zajął pierwsze miejsce w Szkole Podstawowej nr 74

w kategorii – test
Michał Majtyka – uczeń kl. II G – otrzymał wyróżnienie w konkursie oraz zajął pierwsze miejsce w Gimnazjum nr 13

w kategorii – praca indywidualna (album): „Historia Łomianek”
                                                             

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tematy projektów gimnazjalnych z Historii/Wos-u

1. Historia mojej szkoły. / Moja szkoła wczoraj i dziś.
2. Historia mojej rodziny.
3. Moja dzielnica w czasie Powstania Warszawskiego.
4. Warszawa kiedyś i dziś.
5. Zabytki mojej dzielnicy.
6. Historia ZHR-u/ ZHP w mojej szkole/dzielnicy.
7. Jak ubiera się do szkoły młodzież Unii Europejskiej.
8. Jak funkcjonuje Unia Europejska?
9. Jak wyglądało życie młodzieży w czasach PRL-u.
10.  Jakie gazety czytają nasi rówieśnicy i dlaczego?
11.  Czytelnictwo w naszej szkole.
12.  Kto jest dziś dla młodzieży autorytetem?
13.  Rycerze i ich świat.
14.  Pismo na przestrzeni wieków.
15.  Strój szlachecki.
16.  Wynalazki XIX wieku.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego