Historia - Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74

Przejdź do treści

Menu główne:

O szkole


Zespół Szkół Sióstr Imienia Jezus do którego należy Szkoła Podstawowa Niepubliczna nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego oraz Gimnazjum nr 13 im. Sługi Bożej Franciszki Marii Witkowskiej jest prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Imienia Jezus.

Zgromadzenie zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Sługę Bożą, Matkę Franciszkę Witkowską 10 grudnia 1887 roku w Warszawie, by dawać świadectwo Chrystusowi między innymi poprzez działalność opiekuńczowychowawczą w ochronkach, domach dziecka, przedszkolach, szkołach, głównie zawodowych.

Zgodnie więc z własnym charyzmatem, Zgromadzenie w latach trzydziestych ubiegłego stulecia wybudowało obiekt przy ul. Smoleńskiego 31 z przeznaczeniem dla prowadzenia Żeńskiej Szkoły Zawodowej Stowarzyszenia Kształcenia Zawodowego Młodych Dziewcząt "Nauka i Praca". Od września 1938 roku szkoła uzyskała status Gimnazjum Krawieckiego Stowarzyszenia "Nauka i Praca". 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego